CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

söndag, februari 6

nattvardssöndag

Idag är det söndag och jag har varit i kyrkan. Vi har nattvard, liksom många andra kyrkor, den första söndagen varje månad och så även idag. Nattvarden är något alldeles extra!

 I 1 Korinthiebrevet 11 står det vissa förhållningsregler kring nattvarden.Bland annat står det att man inte ska äta och dricka hur mycket som helst och att man inte ska ta emot nattvarden på ett ovärdigt sätt. I svenska kyrkan har man allt som oftast syndabekännelse inför nattvarden, tyvärr har man inte det i samma utsträckning i Pingstkyrkan. Det står i bibeln att om man tar emot nattvarden på ett ovärdigt sätt (exempelvis genom att inte be om syndernas förlåtelse innan) så dricker man en dom över sig. Allvarliga ord! Paulus fortsätter att säga att därför finns det fortfarande många sjuka och svaga bland er. Om man vänder på resonemanget så finns det helande i nattvarden för den som omvänder sig före nattvarden och verkligen tar nattvarden på allvar.

Jag tycker själv att det är fantastiska ord när det står att man "förkunnar Herrens död till dess han kommer" när man tar nattvarden! När jag äter brödet och dricker vinet så predikar jag om Jesus och jag proklamerar allt det som Jesu död står för: helande, befrielse, frälsning, upprättelse, liv och hopp!

Det är också fantastiskt att meditera på att Jesus säger att bägaren är "det nya förbundet i mitt blod". Jesus har ordnat så att vi får komma så nära Gud som det bara går; vi får vara i förbund med honom. Att vara i förbund är som en blandning mellan att vara familj, att vara gifta och att vara i en pakt eller allians. När man är i förbund med Gud så får man ta del av allt det goda som han har för oss helt gratis. Vår del i förbundet är kärlek och gudsfruktan, med andra ord att älska Gud och älska våra medmänniskor. En annan del i förbundet är att Gud ställer upp på oss när vi helst behöver honom liksom två länder som kanske är i någon form av allians eller pakt med varandra. Tänk t.ex. på Kinas agerande vid Nobelfesten. De vägrade att komma och det samma gjorde de länder som var i allians med Kina. Så är det med Gud. När vi hamnar i svårigheter så är han på vår sida och "krigar" för oss!

Hur hänger förbundet samman med blodet och vinet och det då kanske du undrar? Jo blodet är en symbol för förbundet genom det att Jesus lät sitt blod rinna i samband med sin död och det blodet representerade både Gud och mänskligheten. I ett förbund behöver blod utgutas och blandas vilket hände i samband med Jesu död. Vinet är enligt Jesu egna ord blodet. Vissa tolkar det som en symbol för blodet och vissa menar att vinet förvandlas till blodet i nattvarden. Jag skulle säga att vinets funktion är att påminna oss om Jesu blod. Vår tro på det blodets kraft att frälsa, hela, förvandla gör det möjligt att ta emot frälsning, helande och förvandling när vi tar del av vinet.

Härligt med nattvard som sagt!

0 kommentarer: