CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

lördag, juni 11

Helgelse och fullbordan

Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.  1 Tess 5:23-24


Gud helgar mig till Ande, själ och kropp! Vad innebär det? Jo att jag inte kan utföra helgelsen själv. Jag kan bara ställa mig framför Herren och säga att jag vill att han gör sitt verk i mig. Dock finns det en del som jag kan göra också. Rom 12 talar om sinnets förnyelse. Sinnets förnyelse handlar om att byta ut sina tankar. Att börja tänka Guds tankar istället för världens tankar. Men Gud är den som helgar. Gud gör oss heliga. Varför gör Han det då? Jo för att vi ska vara rena inför Kristi ankomst. När Jesus kommer tillbaka ska vi vara bättre än innan. Vi ska ständigt sträva efter att bli fullkomliga, rena och heliga. I Bibeln jämförs Jesu återkomst med ett bröllop där Jesus är brudgummen och alla vi som tror är bruden. När jag gifte mig för 5 år sedan så var det viktigt för mg att inte ha fläckar på klänningen och att vara fin i håret osv. Det är samma sak här fast det handlar om hur rena och fina vi är på insidan. Fast inte bara på insidan då; Gud helgar ju oss till Ande, själ och kropp. Jag vet inte hur kroppen helgelse ser ut exakt men jag tror att det är viktigt att vi förstår att vi inte bara är andliga varelser utan att vi är lika mycket själ och kropp. Bibelversen avslutas med ett löfte. Gud är trofast och han ska utföra sitt verk. Vilket verk? I detta fall åsyftas säkert helgelseprocessen men jag är övertygad om att även andra verk kan räknas in här. Om dessa verk kan vi läsa i bibelordet nedan.


Och därför ber vi alltid för er, att vår Gud skall anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron, så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. 2 Tess 1:11-12


Gud vill fullborda det vi tar oss för i tron. Var gång vi ber eller vittnar eller offrar för Hans skull så lägger han till sin kraft. Genom denna fullbordande kraft så förhärligas Jesu namn genom det vi gör. Gud har alltså egenintresse av att Gudsordet du delade med din vän eller bönen du bad för din sjuka mamma skulle fullbordas. Gud förhäligas och fler får förstå vem Han är och att Han vill gott för alla människor. När du ber eller ger eller delar med dig av vad Gud har gjort i ditt liv så bär det frukt. Och som vi läste tidigare så  är Han trofast. Han ska utföra det som Han har lovat. Han ska hela, frälsa, välsigna. Han är trofast och har lovat att fullborda varje god föresats och gärning i tron. 

0 kommentarer: