CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

onsdag, februari 22

Askonsdag

Jesaja 58:6-14 SFB

6
Nej, detta är den fasta jag vill ha:
Lossa orättfärdiga bojor,
lös okets band,
släpp de förtryckta fria,
bryt sönder alla ok,
ja, dela ditt bröd åt den hungrige
skaffa de fattiga och hemlösa
en boning,
kläd den nakne
var du än ser honom
och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod.
Då skall ditt ljus bryta fram
som morgonrodnaden
och ditt helande visa sig med hast.
Din rättfärdighet
skall gå framför dig
och Herrens härlighet
följa i dina spår.
Då skall Herren svara
när du åkallar honom.
När du ropar, skall han säga:
"Se, här är jag."
Om du gör dig av
med varje slags ok,
om du slutar att peka finger
och tala onda ord,
om du delar med dig
åt den hungrige av det du har
och mättar den som lider nöd,
då skall ditt ljus gå upp
i mörkret
och din natt bli lik middagens ljus.

Och Herren skall alltid leda dig;
han skall mätta dig
mitt i ödemarken
och ge styrka åt benen i din kropp.
Du skall vara lik
en vattenrik trädgård
och likna ett källsprång,
vars vatten aldrig tryter.
Dina avkomlingar skall bygga upp de gamla ruinerna,
du skall återställa grundvalar
från forntida släkten.
Du skall kallas
"han som murar igen sprickor",
"han som återställer stigar,
så att man kan bo i landet".

Om du hindrar din fot
på sabbaten

att göra vad du har lust till
på min heliga dag,
om du kallar sabbaten din lust och förhärligar den till Herrens ära,
om du förhärligar den
genom att inte gå egna vägar
och inte göra vad du har lust till eller tala tomma ord,
då skall du fröjda dig i Herren,
och jag skall föra dig fram
över landets höjder
och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel.
Så har Herrens mun talat.

0 kommentarer: