CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

fredag, augusti 5

be så ska ni få

Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.  Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.  Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, eller en orm, när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.


Matt 7:7-11

0 kommentarer: